Katowice lokalnie

Katowice silne lokalnymi operatorami

Katowice, jak mało które miasto w Polsce, pozwala rozwijać się i inwestować lokalnym dostawcom Internetu. Budują oni własne sieci światłowodowe a na inwestycję otrzymują nawet unijne dofinansowanie. Mieszkańcy chętnie z tego korzystają i zamawiają łącza o dużej przepływności.

Obecnie w Katowicach mieszka około 300 tys. osób, ale liczba mieszkańców ciągle maleje. Mimo to jest dziesiątym miastem w Polsce pod względem zaludnienia z gęstością średnią 1895 osób/km kwadratowy. Inwestycje czynione przez firmy, wzrost budownictwa mieszkaniowego i duża liczba powierzchni biurowej z liczną rzeszą uczącej się młodzieży powoduje, że w Katowicach zapotrzebowanie na szybki Internet stale rośnie i oprócz ogólnopolskich operatorów doskonale radzą sobie tam lokalni providerzy. Są oni w stanie doprowadzić do klienta bardzo szybkie łącza, działając jednocześnie na terenach gęsto zabudowanych,idealnych do zagospodarowania przez największych rynkowych graczy.

Przykładem jest firma Systel, która funkcjonuje na Osiedlu Tysiąclecia zamieszkałym przez ponad 20 tys. ludzi. Jest to typowe blokowisko, największe na Śląsku i jedno z największych w kraju. Składa się ono z około 60 bloków mających po 13 i 16 kondygnacji. Operator nie tylko dzielnie konkuruje z silnym na tym osiedlu UPC, ale i intensywnie inwestuje we własną sieć pozyskując na ten cel nawet dofinansowane z Unii Europejskiej. Jaka będzie rzeczywista wysokość tego dofinansowania jeszcze nie można powiedzieć, gdyż firma jest w trakcie rozliczania. Plan jednak zakładał, że 400 tys. zł ze środków unijnych wspomoże warty trzy razy tyle projekt budowy własnej sieci światłowodowej, doprowadzającej kable i urządzenia do każdego z bloków. Dzięki temu każdemu mieszkańcowi osiedla można teoretycznie doprowadzić łącze o przepustowości nawet 10 Gb/s.

– Naszą przewagą nad ogólnopolskimi firmami jest to, że nie mamy bezdusznej infolinii i każdy klient ze swoimi sprawami może do nas przyjść i porozmawiać – mówi Zbigniew Staniszewki, dyrektor handlowy Systelu.
Staniszewki nie chce powiedzieć, ilu klientów firma zdołała pozyskać odpowiadając ogólnie że jest to liczba między trzema a czterema tysiącami abonentów.

Statystycznie niewiele

W rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez UKE zarejestrowanych jest 121 przedsiębiorców, co w porównaniu z innymi polskimi miastami jest liczbą niewielką. Charakterystyczne dla Katowic jest jednak to, że większa część operatorów rejestrujących możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie brak przedsiębiorców działających na podstawie wpisu do ewidencji o działalności gospodarczej, ale proporcjonalnie jest ich mniej niż w innych miastach Polski.

Aktywnie komercyjnym dostarczaniem Internetu zajmuje się w Katowicach około 20 operatorów. Niektórzy nadal oferują dostęp do sieci tylko drogą radiową. Z dużych, ogólnopolskich, operatorów najsilniejszą reprezentację ma Orange, dostępny niemal w każdym miejscu, oraz UPC. Ta ostatnia firma, poza inwestycjami w sieć, zlokalizowała w Katowicach swoją infolinię i telefoniczne centrum obsługi klienta. W jej zasięgu znajdują się przede wszystkim duże blokowiska, ale w kręgu zainteresowania są też nowo budowane  osiedla. Słaba jest natomiast reprezentacja Netii. W Katowicach swoim zasięgiem obejmuje ona około 59 tys. gospodarstw domowych. Najłatwiejszy dostęp do Netii jest na osiedlach: Józefowiec, Koszutka, Bogucice, Centrum, Zawodzie, Kościuszki, Paderewskiego, Giszowiec i Ligota.  Jednak z usług tego operatora korzysta niewielu klientów – Netia nie chce podać dokładniejszych danych.

Nie ma to jak własny kabel

W Katowicach, oprócz Systelu, jest jeszcze kilka firm oferujących dostęp do Internetu za pomocą światłowodu, umożliwiających  osiąganie bardzo wysokich przepustowości. Jednocześnie lokalni operatorzy oprócz dostępu do Sieci, coraz częściej proponują jednocześnie telefon stacjonarny i szeroką paletę programów telewizyjnych. Dla klientów decydujących się na pakiety, oferowane są specjalne ceny. Lokalni operatorzy szczególnie łatwo mogą proponować ciekawe ceny na telefon, ponieważ usługa realizowana jest w technologii VoIP. Duże są jednak rozbieżności w cenach podłączenia do sieci – w zależności od przedsiębiorcy waha się ona od 100 do nawet 500 zł. Tam gdzie są techniczne możliwości mieszkańcy Katowic najczęściej wybierają łącze internetowe z prędkością 100 Mb/s.

W Śródmieściu Katowic własną sieć LAN położyła firma it Wic-Feniks. Światłowody  swoim zasięgiem obejmują tylko centrum Katowic, ale są plany na dotarcie do innych dzielnic. Pozostałe obszary miasta mogą być przez tego operatora podłączone radiowo. W centrum możliwe jest zainstalowanie łącza o przepustowości nawet 1 Gb/s, ale w cenniku figurują dwie pozycje – na 20 MB/s za 49 zł i o 10 zł droższe połączenie z prędkością 50 Mb/s (przy umowie na półtora roku). Operator ma rozbudowaną sieć połączeń z innymi operatorami krajowymi przez co zapewnia optymalny dostęp do Sieci. Współpracuje z  PSE, Exatelem, TKTelekomem, GTS-em, 3S, Sitelem, Enionem oraz Netią.
Dla zdywersyfikowania przychodów operator zajmuje się także handlem… odzieżą roboczą.

Wolno szybko to można i wolno

Inna spółka, PPcom, wyróżnia się tym, że ma w swoim cenniku prędkości wolnego dostępu do sieci, niestosowane już przez ogólnopolskich operatorów. Przy umowie na rok kablowe łącze o przepustowości 8 Mb/s wyceniono na 40 zł. Poza tym operator dostarcza także Internet na łączach o współczesnych przepływnościach. Na przykład takie o możliwym transferze do 150 Mb/s kosztuje 80 zł, a najszybsze z możliwych (czyli do 1 Gb/s) to wydatek rzędu 200 zł, czyli mało konkurencyjne. Oferta radiowa jest przy tym znacznie droższa, bo najwolniejsze łącze 8 Mb/s kosztuje 50 zł, a najszybsze – o prędkości 32 Mb/s wyceniono na 90 zł. Wspominana już firma Systel, na Osiedlu Tysiąclecia, może podłączyć Internet z przepustowością symetryczną 300 Mb/s za 99 zł.

Katowice dzięki aktywnej postawie lokalnych operatorów są miastem, w którym Internet dostępny jest niemal dla wszystkich. Duża konkurencja powoduje, że łatwiej jest na usługę uzyskać dobrą cenę, więc mieszkańcy miasta chętnie korzystają z coraz szybszych łączy.

Źródło: Polska Szerokopasmowa