Katowice Internet

Internet symetryczny

Internet symetryczny  jest połączeniem punkt-punkt, w którym transmisja danych odbywa się z gwarantowaną i jednocześnie maksymalną szybkością czyli ( do 10Gb), która dostępna jest na poziomie warstwy łącza danych. Nasze usługi kierujemy do wszystkich klientów, którzy chcą korzystać z najwyższej jakości rozwiązań, ściśle dostosowanych do indywidualnych potrzeb ponieważ

platforma telekomunikacyjna pozwala na transmisję danych poprzez łącza o przepustowości portów do 10Gb/s, która umożliwia przesyłanie wszystkich rodzajów danych – nie tylko dowolnego typu informacji zawierających bardzo duże zbiory danych, ale także obrazu i dźwięku, a co za tym idzie – stosowanie internetowych technik multimedialnych.

To stałe połączenie Państwa firmy w  Centrum Katowic z zasobami sieci Internet o gwarantowanej przepływności – 100%/24h. Oparte na niezawodnej technologii światłowodowej, ponieważ pozwala na swobodną wymianę informacji z całym światem. Usługa zapewnia najszybszy na rynku transfer danych w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Wydzielone łącza na świat są przeznaczone wyłącznie dla potrzeb naszych Klientów gdyż jest to pełna niezależność od przeciążonych sieci innych operatorów.

Usługa dostępna jest w kilku wariantach: internet symetryczny, podloga techniczna, podloga podniesiona, internet

ABONAMENT Wartość transferów Cena netto
Prędkość
pobierania
danych do
Prędkość
ściągania
danych do
IT1 20Mb/s 20Mb/s 100,00zł / mc
IT2 50Mb/s 50Mb/s 200,00zł / mc
IT3 100Mb/s 100Mb/s 300,00zł / mc
IT4 150Mb/s 150Mb/s 400,00zł / mc
IT5 200Mb/s 200Mb/s 500,00zł / mc
IT6 300Mb/s 300Mb/s 600,00zł / mc
Wybierając łącze biznesowe mogą być Państwo pewni, że obok wysokiej jakości nasze usługi są zawsze konkurencyjne cenowo, cały czas trwają prace modernizacyjne w celu uzyskania jak największych przepustowości wykorzystując nowoczesną technologię światłowodową, dzięki której możliwe jest osiąganie bardzo wysokich przepustowości 50Mbit/s, 100Mbit/s, 300Mbit/s a nawet 1Gbit/s.
IT Wic jest gotowa do rozpoczęcia realizacji usługi niezwłocznie po podpisaniu stosownej Umowy regulującej zasady współpracy, c zobowiązuje się do uruchomienia usługi w ciągu 14 dni roboczych, jednak dołoży wszelkich starań, aby czas związany z instalacją urządzeń oraz aktywacją usługi uczynić możliwie najkrótszym.

It Wic wyróżniają:

  •  Koncentracja na kliencie biznesowym – jedyny operator świadczący usługi  dla biznesu ze znajomością specyfiki rynku i klientów indywidualnych dzięki wieloletnim doświadczeniem i stale rosnącym gronem obsługiwanych Klientów
  • Elastyczność – szyte na miarę rozwiązania, adekwatnie do potrzeb Klienta. Brak biurokratyzmu (jak w wielkich telekomach), szybka reakcja na pojawiające się zmiany rynkowe
  • Kompleksowość oferty – możliwość pełnego zaspokajania potrzeb Klientów w obszarze usług telekomunikacyjnych
  • Dyscyplina finansowa – firma dynamicznie się rozwija, zwiększając przychody i racjonalnie gospodarując kosztami (inwestujemy mądrze i nie spalamy niepotrzebnie pieniędzy, ponieważ pracujemy nad wzrostem wartości firmy)
  • Sprawność biznesowa – umiejętność realizacji skomplikowanych projektów i procesów biznesowych w oparciu o posiadane zasoby, dlatego posiadamy unikalne know how w obszarze pozyskiwania i utrzymania klientów biznesowych
  • Profesjonalna, wykwalifikowana, kreatywna i wysoce zmotywowana kadra menedżerska zorientowana na realizację celów biznesowych
  • Zaawansowane zaplecze technologiczne – umiejętność wykorzystywania różnorodnych, najnowszych technologii i tworzenia złożonych rozwiązań

    It Wic to sieć, która umożliwia integrację rozproszonych geograficznie elementów infrastruktury informatycznej ponieważ dostarczamy szerokopasmowy dostęp do Internetu


Zawartość oferty internetowej znajdującej się na stronie www.siec.wic.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66 i art. 543). Podane ceny usług są cenami netto. Finalne koszty realizacji usług określane są po rzeczywistym sprawdzeniu warunków
technicznych.

 Internet symetryczny Internet symetryczny Internet symetryczny