Katowice Internet

Internet symetryczny

Internet symetryczny  jest połączeniem punkt-punkt, w którym transmisja danych odbywa się z gwarantowaną i jednocześnie maksymalną szybkością czyli ( do 10Gb), która dostępna jest na poziomie warstwy łącza danych. Nasze usługi kierujemy do wszystkich klientów, którzy chcą korzystać z najwyższej jakości rozwiązań, ściśle dostosowanych do indywidualnych potrzeb ponieważ

platforma telekomunikacyjna pozwala na transmisję danych poprzez łącza o przepustowości portów do 10Gb/s, która umożliwia przesyłanie wszystkich rodzajów danych – nie tylko dowolnego typu informacji zawierających bardzo duże zbiory danych, ale także obrazu i dźwięku, a co za tym idzie – stosowanie internetowych technik multimedialnych.

To stałe połączenie Państwa firmy w  Centrum Katowic z zasobami sieci Internet o gwarantowanej przepływności – 100%/24h. Oparte na niezawodnej technologii światłowodowej, ponieważ pozwala na swobodną wymianę informacji z całym światem. Usługa zapewnia najszybszy na rynku transfer danych w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Wydzielone łącza na świat są przeznaczone wyłącznie dla potrzeb naszych Klientów gdyż jest to pełna niezależność od przeciążonych sieci innych operatorów.

Usługa dostępna jest w kilku wariantach: internet symetryczny, podloga techniczna, podloga podniesiona, internet

ABONAMENTWartość transferówCena netto
Prędkość
pobierania
danych do
Prędkość
ściągania
danych do
IT120Mb/s20Mb/s100,00zł / mc
IT250Mb/s50Mb/s200,00zł / mc
IT3100Mb/s100Mb/s300,00zł / mc
IT4150Mb/s150Mb/s400,00zł / mc
IT5200Mb/s200Mb/s500,00zł / mc
IT6300Mb/s300Mb/s600,00zł / mc
Wybierając łącze biznesowe mogą być Państwo pewni, że obok wysokiej jakości nasze usługi są zawsze konkurencyjne cenowo, cały czas trwają prace modernizacyjne w celu uzyskania jak największych przepustowości wykorzystując nowoczesną technologię światłowodową, dzięki której możliwe jest osiąganie bardzo wysokich przepustowości 50Mbit/s, 100Mbit/s, 300Mbit/s a nawet 1Gbit/s.
IT Wic jest gotowa do rozpoczęcia realizacji usługi niezwłocznie po podpisaniu stosownej Umowy regulującej zasady współpracy, gdyż
IT Wic zobowiązuje się do uruchomienia usługi w ciągu 14 dni roboczych, jednak dołoży wszelkich starań, aby czas związany z instalacją urządzeń oraz aktywacją usługi uczynić możliwie najkrótszym.

Internet symetryczny radiowy

ABONAMENT  RADIOWY
Wartość transferówBezterminowa*
Prędkość
pobierania
danych do
Prędkość
wysyłania
danych do
IT15Mb/s5Mb/s50,00zł / mc
IT210Mb/s10Mb/s100,00zł / mc
IT425Mb/s25Mb/s150,00zł / mc
IT430Mb/s30Mb/s200,00zł / mc
IT550Mb/s50Mb/s300,00zł / mc
IT680Mb/s80Mb/s400,00zł / mc

It Wic wyróżniają:

  •  Koncentracja na kliencie biznesowym – jedyny operator świadczący usługi  dla biznesu ze znajomością specyfiki rynku i klientów indywidualnych dzięki wieloletnim doświadczeniem i stale rosnącym gronem obsługiwanych Klientów
  • Elastyczność – szyte na miarę rozwiązania, adekwatnie do potrzeb Klienta. Brak biurokratyzmu (jak w wielkich telekomach), szybka reakcja na pojawiające się zmiany rynkowe
  • Kompleksowość oferty – możliwość pełnego zaspokajania potrzeb Klientów w obszarze usług telekomunikacyjnych
  • Dyscyplina finansowa – firma dynamicznie się rozwija, zwiększając przychody i racjonalnie gospodarując kosztami (inwestujemy mądrze i nie spalamy niepotrzebnie pieniędzy, ponieważ pracujemy nad wzrostem wartości firmy)
  • Sprawność biznesowa – umiejętność realizacji skomplikowanych projektów i procesów biznesowych w oparciu o posiadane zasoby, dlatego posiadamy unikalne know how w obszarze pozyskiwania i utrzymania klientów biznesowych
  • Profesjonalna, wykwalifikowana, kreatywna i wysoce zmotywowana kadra menedżerska zorientowana na realizację celów biznesowych
  • Zaawansowane zaplecze technologiczne – umiejętność wykorzystywania różnorodnych, najnowszych technologii i tworzenia złożonych rozwiązań

    It Wic to sieć, która umożliwia integrację rozproszonych geograficznie elementów infrastruktury informatycznej ponieważ dostarczamy szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz dostęp do szerokiej gamy usług dodanych

  • Odseparowane od publicznych zasobów łącza transmisyjne sieci It Wic oraz niezależne i redundantne punkty styku z innymi operatorami zapewniają bezpieczeństwo i najwyższą jakość naszych usług dlatego w ofercie firmy It Wic znajdują się m.in.: Wirtualne Sieci Prywatne (VPN), Łącza Transmisji Danych, Kanały Cyfrowe, oraz Rozwiązania Głosowe.


Zawartość oferty internetowej znajdującej się na stronie www.siec.wic.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66 i art. 543). Podane ceny usług są cenami netto. Finalne koszty realizacji usług określane są po rzeczywistym sprawdzeniu warunków
technicznych.

 Internet symetryczny Internet symetryczny Internet symetryczny