Internet symetryczny dla Klienta Biznesowego

Internet symetryczny  jest połączeniem punkt-punkt, w którym transmisja danych odbywa się z gwarantowaną i jednocześnie maksymalną szybkością ( do 10Gb),  dostępną na poziomie warstwy łącza danych. Nasze usługi kierujemy do wszystkich klientów, którzy chcą korzystać z najwyższej jakości rozwiązań, ściśle dostosowanych do indywidualnych potrzeb.Platforma telekomunikacyjna pozwala na transmisję danych poprzez łącza o przepustowości portów do 1000Mb/s. Umożliwia przesyłanie wszystkich rodzajów danych – nie tylko dowolnego typu informacji zawierających bardzo duże zbiory danych, ale także obrazu i dźwięku, a co za tym idzie – stosowanie internetowych technik multimedialnych. To stałe połączenie Państwa firmy w  Centrum Katowic z zasobami sieci Internet o gwarantowanej przepływności – 100%/24h. Oparte na niezawodnej technologii światłowodowej, pozwala na swobodną wymianę informacji z całym światem. Usługa zapewnia najszybszy na rynku transfer danych w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Wydzielone łącza na świat są przeznaczone wyłącznie dla potrzeb naszych Klientów. Oznacza to pełną niezależność od przeciążonych sieci innych operatorów. Usługa dostępna jest w dwóch wariantach: internet symetryczny, podloga techniczna, podloga podniesiona, internet

ABONAMENTWartość transferówCena netto
Prędkość
pobierania
danych do
Prędkość
ściągania
danych do
IT110Mb/s10Mb/s100,00zł / mc
IT220Mb/s20Mb/s200,00zł / mc
IT340Mb/s40Mb/s300,00zł / mc
IT4100Mb/s100Mb/s500,00zł / mc
IT5150Mb/s150Mb/s700,00zł / mc
IT6300Mb/s300Mb/s1000,00zł / mc
IT Wic-Feniks jest gotowa do rozpoczęcia realizacji usługi niezwłocznie po podpisaniu stosownej Umowy regulującej zasady współpracy.

IT Wic-Feniks zobowiązuje się do uruchomienia usługi w ciągu 14 dni roboczych, jednak dołoży wszelkich starań, aby czas związany z instalacją urządzeń oraz aktywacją usługi uczynić możliwie najkrótszym.

Internet symetryczny

ABONAMENT  RADIOWY
Wartość transferówBezterminowa*
Prędkość
pobierania
danych do
Prędkość
wysyłania
danych do
IT15Mb/s5Mb/s100,00zł / mc
IT210Mb/s10Mb/s200,00zł / mc
IT420Mb/s20Mb/s250,00zł / mc
IT430Mb/s30Mb/s300,00zł / mc
IT550Mb/s50Mb/s500,00zł / mc
IT680Mb/s80Mb/s800,00zł / mc

It Wic-Feniks wyróżniają:

  •  Koncentracja na kliencie biznesowym – jedyny operator świadczący usługi wyłącznie dla biznesu ze znajomością specyfiki rynku, wieloletnim doświadczeniem i stale rosnącym gronem obsługiwanych Klientów
  • Elastyczność – szyte na miarę rozwiązania, adekwatnie do potrzeb Klienta – brak biurokratyzmu (jak w wielkich telekomach), szybka reakcja na pojawiające się zmiany rynkowe
  • Kompleksowość oferty – możliwość pełnego zaspokajania potrzeb Klientów w obszarze usług telekomunikacyjnych
  • Dyscyplina finansowa – firma dynamicznie się rozwija, zwiększając przychody i racjonalnie gospodarując kosztami (inwestujemy mądrze, nie spalamy niepotrzebnie pieniędzy, pracujemy nad wzrostem wartości firmy)
  • Sprawność biznesowa – umiejętność realizacji skomplikowanych projektów i procesów biznesowych w oparciu o posiadane zasoby, unikalne know how w obszarze pozyskiwania i utrzymania klientów biznesowych
  • Profesjonalna, wykwalifikowana, kreatywna i wysoce zmotywowana kadra menedżerska zorientowana na realizację celów biznesowych


Zawartość oferty internetowej znajdującej się na stronie www.siec.wic.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66 i art. 543). Podane ceny usług są cenami netto. Finalne koszty realizacji usług określane są po rzeczywistym sprawdzeniu warunków
technicznych.

 Internet symetryczny

 Internet symetryczny

 Internet symetryczny