Internet symetryczny

Internet symetryczny  jest połączeniem punkt-punkt, w którym transmisja danych odbywa się z gwarantowaną i jednocześnie maksymalną szybkością ( do 10Gb),  dostępną na poziomie warstwy łącza danych. Nasze usługi kierujemy do wszystkich klientów, którzy chcą korzystać z najwyższej jakości rozwiązań, ściśle dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Platforma telekomunikacyjna pozwala na transmisję danych poprzez łącza o przepustowości portów do 1000Mb/s. Umożliwia przesyłanie wszystkich rodzajów danych – nie tylko dowolnego typu informacji zawierających bardzo duże zbiory danych, ale także obrazu i dźwięku, a co za tym idzie – stosowanie internetowych technik multimedialnych.

To stałe połączenie Państwa firmy w  Centrum Katowic z zasobami sieci Internet o gwarantowanej przepływności – 100%/24h. Oparte na niezawodnej technologii światłowodowej, pozwala na swobodną wymianę informacji z całym światem. Usługa zapewnia najszybszy na rynku transfer danych w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Wydzielone łącza na świat są przeznaczone wyłącznie dla potrzeb naszych Klientów. Oznacza to pełną niezależność od przeciążonych sieci innych operatorów. Usługa dostępna jest w kilku wariantach: internet symetryczny, podloga techniczna, podloga podniesiona, internet

ABONAMENT Wartość transferów Cena netto
Prędkość
pobierania
danych do
Prędkość
ściągania
danych do
IT1 10Mb/s 10Mb/s 50,00zł / mc
IT2 20Mb/s 20Mb/s 100,00zł / mc
IT3 50Mb/s 50Mb/s 200,00zł / mc
IT4 100Mb/s 100Mb/s 300,00zł / mc
IT5 150Mb/s 150Mb/s 500,00zł / mc
IT6 300Mb/s 300Mb/s 800,00zł / mc
Prosimy o kontakt
Wybierając łącze biznesowe mogą być Państwo pewni, że obok wysokiej jakości nasze usługi są zawsze konkurencyjne cenowo.
Cały czas trwają prace modernizacyjne w celu uzyskania jak największych przepustowości wykorzystując nowoczesną technologię światłowodową, dzięki której możliwe jest osiąganie bardzo wysokich przepustowości 50Mbit/s, 100Mbit/s, 300Mbit/s a nawet 1Gbit/s.
IT Wic jest gotowa do rozpoczęcia realizacji usługi niezwłocznie po podpisaniu stosownej Umowy regulującej zasady współpracy.

IT Wic zobowiązuje się do uruchomienia usługi w ciągu 14 dni roboczych, jednak dołoży wszelkich starań, aby czas związany z instalacją urządzeń oraz aktywacją usługi uczynić możliwie najkrótszym.

Internet symetryczny radiowy

ABONAMENT  RADIOWY
Wartość transferów Bezterminowa*
Prędkość
pobierania
danych do
Prędkość
wysyłania
danych do
IT1 5Mb/s 5Mb/s 100,00zł / mc
IT2 10Mb/s 10Mb/s 200,00zł / mc
IT4 25Mb/s 25Mb/s 250,00zł / mc
IT4 30Mb/s 30Mb/s 300,00zł / mc
IT5 50Mb/s 50Mb/s 500,00zł / mc
IT6 80Mb/s 80Mb/s 800,00zł / mc

It Wic-Feniks wyróżniają:

 •  Koncentracja na kliencie biznesowym – jedyny operator świadczący usługi wyłącznie dla biznesu ze znajomością specyfiki rynku. Wieloletnim doświadczeniem i stale rosnącym gronem obsługiwanych Klientów
 • Elastyczność – szyte na miarę rozwiązania, adekwatnie do potrzeb Klienta. Brak biurokratyzmu (jak w wielkich telekomach), szybka reakcja na pojawiające się zmiany rynkowe
 • Kompleksowość oferty – możliwość pełnego zaspokajania potrzeb Klientów w obszarze usług telekomunikacyjnych
 • Dyscyplina finansowa – firma dynamicznie się rozwija, zwiększając przychody i racjonalnie gospodarując kosztami (inwestujemy mądrze, nie spalamy niepotrzebnie pieniędzy, pracujemy nad wzrostem wartości firmy)
 • Sprawność biznesowa – umiejętność realizacji skomplikowanych projektów i procesów biznesowych w oparciu o posiadane zasoby, dlatego posiadamy unikalne know how w obszarze pozyskiwania i utrzymania klientów biznesowych
 • Profesjonalna, wykwalifikowana, kreatywna i wysoce zmotywowana kadra menedżerska zorientowana na realizację celów biznesowych
 • Zaawansowane zaplecze technologiczne – umiejętność wykorzystywania różnorodnych, najnowszych technologii i tworzenia złożonych rozwiązań

  Sieć It Wic-Feniks umożliwia integrację rozproszonych geograficznie elementów infrastruktury informatycznej. Dostarczamy szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz dostęp do szerokiej gamy usług dodanych.

  Odseparowane od publicznych zasobów łącza transmisyjne sieci It Wic-Feniks oraz niezależne i redundantne punkty styku z innymi operatorami zapewniają bezpieczeństwo i najwyższą jakość naszych usług dlatego w ofercie firmy It Wic-Feniks znajdują się m.in.: Wirtualne Sieci Prywatne (VPN), Łącza Transmisji Danych, Kanały Cyfrowe, oraz Rozwiązania Głosowe.


Zawartość oferty internetowej znajdującej się na stronie www.siec.wic.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66 i art. 543). Podane ceny usług są cenami netto. Finalne koszty realizacji usług określane są po rzeczywistym sprawdzeniu warunków
technicznych.

 Internet symetryczny Internet symetryczny Internet symetryczny